21.5 C
تهران
پنجشنبه, 21 سپتامبر, 2017

صفحه منتقدان

این صفحه به مقاله های دریافتی، فعالیت های حقوق بشری اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق و منتقدان فرقه ها و تروریسم اختصاص دارد.

ویدیو های برگزیده از جلسات سخنرانی و میتینگ ها