مصرف سیگار عامل یک چهارم بیماری سرطان‌ در آمریکا

سیگار عامل یک چهارم بیماری سرطان‌ در آمریکا

سیگار عامل یک چهارم بیماری سرطان‌ در آمریکا

بنا به گزارش آریا نیوز از منابع خبری آمریکا، نتایج تحقیقات پزشکی انجام شده نشان می دهد که، بیش از ۲۵ درصد مرگ و میر ناشی از سرطان در آمریکا به مصرف سیگار مربوط است.

بنا به تحقیقات منتشر شده از سوی انجمن سرطان آمریکا، بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار در آمریکا و میان مردها، در ایالت آرکانزاس بوده که در آن ۴۰ درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های سرطانی به مصرف سیگار مربوط بوده است. بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار میان زنان در ایالت کنتاکی بوده است.

محققان در این مطالعه، نظرسنجی های مربوط به سلامت در سال ۲۰۱۴ و همچنین داده های دولت در نرخ مصرف سیگار و میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در ارتباط با مصرف سیگار را بررسی کردند. در این پروژه تحقیقاتی، سرطان ریه، گلو، شکم، جگر، کبد، و لوزالمعده مورد مطالعه قرار گرفتند.

با وجود اینکه میزان مصرف سیگار در آمریکا رو به نزول بوده است، هنوز چهل میلیون نفر سیگاری در آمریکا وجود دارد و مصرف سیگار منشأ اصلی مرگ و میرهایی است که جلوی آنها را می توان گرفت.

مطالعه مذکور نشان داده که دستکم ۱۶۷ هزار مرگ ناشی از سرطان در سال ۲۰۱۴ به مصرف سیگار مربوط بوده است.

این مطالعه همچنین نشان داده که میزان مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار میان مردان بالاتر از زنان و میان سیاه پوستان بالاتر از سفید پوستان بوده است.

اشتراک مطلب در شبکه های اجتماعی