مرگ قهرمان جوان شطرنج روسیه در حین ورزش پارکور

یوری یلی‌سه‌یف قهرمان بیست ساله شطرنج روسیه
یوری یلی‌سه‌یف قهرمان بیست ساله شطرنج روسیه

بنابه گزارش رسانه ها، یوری یلی‌سه‌یف قهرمان بیست ساله شطرنج روسیه پس از آنکه ظاهرا از بالکنی در طبقه ۱۲ یک بلوک آپارتمانی مسکو به زمین افتاد، کشته شد.
دانیل دوبوف، یک استاد بزرگ دیگر شطرنج گفت آقای یلی‌سه‌یف در حال تلاش برای پریدن از بالکنی در این مجتمع به بالکنی دیگر بود که کنترل خود را ازدست داد و به زمین افتاد.
بنابه گزارش‌ها آقای یلی‌سه‌یف در حال تمرین “پارکور” بود. پارکور شامل بالا رفتن و یا پریدن از روی موانع، نرده‌ها، بالکنها و یا دیگر موانع ساخته دست انسان است.
آقای یلی‌سه‌یف در سن ۱۷ سالگی قهرمان جهان شطرنج جوانان شد و در سال ۲۰۱۲ به مرتبه استاد بزرگ شطرنج رسید.
او در مسابقات آزاد شطرنج مسکو در سال ۲۰۱۶ پیروز شد و در مقام ۴۲ بین استاد بزرگ شطرنج روسیه قرار گرفت. او در رده بندی جهانی در مقام ۲۱۲ بود.
پارکور ابتدا به عنوان یک دوره آموزش نظامی پریدن و عبور از موانع توسط ژرژ هبرت، استاد فرانسوی آموزش تربیت بدنی ابداع شد. آقای هربت در سال ۱۹۵۷ درگذشت.
پارکور مدرن توسط دیوید بل، بازیگر و بدل‌باز فرانسوی محبوبیت پیدا کرد.

اشتراک مطلب در شبکه های اجتماعی