دو زن برهنه به حضور دونالد ترامپ در حوزه رای‌گیری اعتراض کردند

صحنه اعتراض یکی از زنان برهنه علیه دونالد ترامپ در حوزه رای گیری نیویورک
صحنه اعتراض یکی از زنان برهنه علیه دونالد ترامپ در حوزه رای گیری نیویورک

هنگامیکه دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا میخواست به یکی از حوزه‌های رای گیری در نیویورک وارد شود، با دو زن برهنه معترض مواجه شد.

این دو زن نیمه برهنه ضمن فاشیست خواندن او به حضور دونالد ترامپ اعتراض کردند.

آنها با اعتراض و فریاد از دونالد ترامپ خواستند که به این حوزه رای گیری وارد نشود.

پلیس این دو نفر را دستگیر کرده و از حوزه رای گیری خارج کرد.

اشتراک مطلب در شبکه های اجتماعی