به اطلاع می رسانیم وب سایت های فارسی و فرانسه زبان «آریا ایران» به دلیل برخی مشکلات فنی در به روز رسانی،فعلا امکان انتشار ندارد
بنی آدم اعضای یک پیکرند- که در آفرينش ز یک گوهرند-چو عضوى به درد آورد روزگار- دگر عضوها را نماند قرار-تو کز محنت دیگران بی غمی- نشاید که نامت نهند آدمی *** Les êtres humains (les enfants d'Adam) sont les parties d'un corps- Ils sont issus de la même essence-Lorsqu'une de ces parties est atteinte et souffre- Les autres ne peuvent trouver ni la paix ni le calme-Si la misère des autres te laisse indifférent Et sans la moindre peine ! Alors- Il est impensable de t'appeler un être humain