افزایش احتمال نشست زمین در تهران

طبق بررسی انجام گرفته در شورای شهر تهران اعلام شده است که نشست زمین در بزرگراه آزادگان به علت کاهش سطح آب های زیرزمینی بوده است.
به دلیل کاهش سطح آب های زیرزمینی روزانه یک میلی متر از سطح اراضی تهران نشست می کند و همین موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است.
در این رابطه پیشنهاد شده است که سازمان آب،‌برق، مخابرات، فاضلاب ومترو تهران باید به وضعیت فرونشست زمین در پایتخت ورود پیدا کنند تا از این طریق شاهد کاهش حوادث ناشی از نشست های مکرر زمین در پایتخت باشیم.
با توجه به وضعیت زمین و همچنین کاهش سطح آب های زیرزمینی این احتمال وجود دارد که هر گونه حفاری در شهر تهران عاملی برای نشست زمین در تهران باشد.

اشتراک مطلب در شبکه های اجتماعی